dimecres, 6 d’agost de 2014

Encara molestem


A l'estat espanyol, per els qui ostenten el poder últim tant polític, com econòmic; molesten cert símbols del passat que venen a mostrar quan injusta es la situació política, social, i econòmica. Molesta la denúncia de les arrels on s'assenta tot l'entramat actual.. Molesta perquè aquestes arrels es basen en el crim, la massacre, la repressió, i l'extermini personal, i social dels diferents i dels dissidents..
Molesta tot el que estigui contra la uniformització d'una Espanya que assimila el seu nacionalisme amb d'un estat re-fundat per la guerra, i la dictadura de Franco.