dimecres, 19 de març de 2014

Membres dels consistoris de Ripollet durant la República..


Ajuntament presidit per l'alcade Magí Girbau Baqués, escollit en les eleccions del 12 d'abril de 1931, constituït el 16 d'abril de 1931. Regidors: Josep Ros Prats, Miquel Roviralta Arús, Jaume Vila Arús, Salvador Riba, Manuel Valls Ventanyol, Pere Baqués Samarach, Josep Barneda, Miquel Gimenez Sanz i Jaume Braut Navinés.

Ajuntament escollit a les eleccions del 14 de gener de 1934, constituït el dia 1 de febrer de 1934.
Alcalde: Josep Ros Prats, regidors: Manuel Giménez Sanz, Bartomeu Barcons Umbert, Jaume Braut Navinés, Lluis Mogas Casamitjana, Josep Miquel Puig, Isidre Mañosa Compañó, Ramon Colominas Solana, Vicens Costa Sabaté, Rafael Llonch Altimira, Ramon Palau, Jaume Cuní Colominas. Entre aquests regidors hem posat també grup minoritari conservador, escollit també a les eleccions democràtiques locals de la República.

Ajuntament democràtic restaurat el febrer de 1936, transitori fins el 20 d'octubre de 1936.
Alcalde: Josep Ros Prats. Regidors: Ramon Colominas Solano, Josep Fadó Bayó, Josep Miquel Puig, Jaume Braut Navinés, Josep Cañellas Clivillas, Lluis Mogas Casamitjana, Bartomeu Barcons Umbert, Manuel Gimenez Sanz, Isidre Mañosa Compañó, Joaquim Corominas Cot.

Ajuntaments d'emergència creats arrel del cop d'estat feixista, i la conseqüent guerra civil.
Alcalde fins a finals de 1938: Antoni Jorba Altolaguirre. Alcalde fins gener de 1939: Josep Almirall Lluch. Regidors: Pere Girbau Armadás. Miquel Roviralta Arús, Pere Llargués Domènech, Ramon Boix Cosials, Balbino Ramos Oller, Saturnino Teruel Reina, Antoni Vila Vila, Antoni Comadran Faura, Andreu Gorina Rovira, Joaquim Marcet Navinés, Alfons Nonell Galobardes, Jaume Figueras Casamitjana, Josep Teruel Alonso, Isidre Tomás Pi, Miquel Esparrach Sallent, Doroteo Ortiz Quilez, Jaume Porta Bayó, Joan Tort Tardà, Jordi Gabarra Gorchs, Jaume Umbert Vila.


Alguns d'aquests regidors van morir a la guerra defensant la legalitat republicana. Molts d'ells acabada la guerra van passar per presons o camps de concentració espanyols o francesos. Altres van marxar a l'exili o no van tornar més. Aquesta llista esta basada en diversos documents oficials. Per tant, s'ha de disculpar si hi ha algun tipus d'omissió, o error en transcriure-la.