dilluns, 26 de març de 2012

Llista de les juntes de Rabassaires de Ripollet durant la Guerra Civil..


Aquesta llista fou elaborada pels nous poders locals franquistes, dins la Causa General, amb intenció acusatòria. Els membres del sindicat agrari Rabassaires, foren uns més dels represaliats pel feixisme. En tractar-se d'un sindicat que determinà la política agrícola anti-senyorial de la Generalitat republicana; fou considerat un dels principals enemics pels propietaris de grans extensions de terres de Catalunya, la majoria del quals donà suport als militars colpistes i al poder polític de la dictadura.