dilluns, 5 d’agost de 2013

Carta a El Periodico d'aquest diumenge 4 d'agost de 2013

PRECEDENTS POLÍTICS A RIPOLLET

"Demanem espais per recordar els dos primers alcaldes democràtics"

Diumenge, 4 d'agost del 2013
Ha mort Antoni Ros, fill del segon alcalde republicà de Ripollet, Jose Ros, el primer escollit per homes i dones de manera totalment democràtica el 1934. L'equip de govern de Ripollet ha estat incapaç de tenir la més mínima sensibilitat cap als ciutadans i familiars que des de fa més de quatre anys demanem uns espais dignes per recordar els dos primers alcaldes democràtics, escollits durant el primer període de la república. Ja no és una qüestió de política, sinó una falta d'humanitat.

PRECEDENTES POLÍTICOS EN RIPOLLET

"Pedimos espacios para recordar a los dos primeros alcaldes democráticos"

Domingo, 4 de agosto del 2013
Ha muerto Antoni Ros, hijo del segundo alcalde republicano de Ripollet, Jose Ros, el primero escogido por hombres y mujeres de manera totalmente democrática en el año1934. El equipo de gobierno de Ripollet ha sido incapaz de tener la más mínima sensibilidad hacia los ciudadanos y familiares que desde hace más de cuatro años pedimos unos espacios dignos para recordar a los dos primeros alcaldes democráticos, escogidos durante el primer periodo de la república. Ya no es una cuestión de política, sino una falta de humanidad.