dimarts, 19 de juliol de 2011

A les víctimes se'ls demana oblit i perdò perquè els botxins i el poder resultin intocables.

Bono rechaza condenar el

golpe de Estado de 1936

El presidente del Congreso se basa en un discurso de Azaña

en la declaración con motivo del 75 aniversario de la

sublevación militar que originó la Guerra Civil.

El célebre discurso de Manuel Azaña en el que pedía "paz, piedad y perdón" ha sido el eje de la declaración que el presidente del Congreso, José Bono, ha leído para conmemorar el 75 aniversario del golpe de Estado militar que propició la Guerra Civil.

En las palabras del socialista no se ha incluido una declaración explícita de condena del golpe ni de la violencia, algo que esperaban los grupos de izquierda del hemiciclo en este acto realizado al finalizar el Pleno. El texto, de apenas 17 líneas, ha sido elaborado por Bono, según ha explicado él mismo, lo que suscitó las quejas de varios grupos por no haberles consultado este extremo. Casi la mitad de la redacción es la transcripción literal del discurso del presidente de la República.

http://www.publico.es/espana/387801/bono-rechaza-condenar-el-golpe-de-estado-de-1936

Bono fa un cant a l'amnèsia, és la resposta als últims intents per recuperar la justícia històrica en una societat espanyola que és apunt de trencar tots els lligams sentimentals i personals amb els derrotats, reprimits i massacrats per la dictadura feixista. Sota el discurs de Bono apel·lant un suposat perdó, no hi ha altra cosa que la consagració l'oblit, i la impunitat. Davant una societat espanyola manipulada pel franquisme i ofegada per la cultura post-franquista de la democràcia, és difícil que els arguments puguin basar-se ja en premisses democràtiques. El que havia de ser una excepció, la dictadura, és el bressol de la continuïtat legal. El que havia de ser la base de la legalitat democràtica, la república, s'ha convertit en l'excepció il·legal. Així doncs les condicions son donades per la derrota social, a partir d'ara els arguments de justícia social i contra repressió democràtica del passat, només quedaran en els llibres d'història per a la minoria que vulgui interessar-se en el tema.