diumenge, 9 de setembre de 2007

Les Víctimes de la Incautació Franquista.


L´Associació de Perjudicats per la Incautació del Govern Franquista ja ha recollit 1500 reclamacions de famílies que varen ser enganyades pel govern feixista. Molts ciutadans en finalitzar la Guerra Civil, van ser conminats a entregar el paper moneda de la República que tinguessin en el seu poder. A canvi s´els va expedir un "certificat" mitjançant el qual el Banc d´Espanya es comprometia a entregar l´equivalent en moneda dels triomfadors. Aquest pagaré no es va fer mai efectiu. Avui dia, és pot dir miraculosament, moltes persones encara guarden aquests " certificats- pagarés", que encara no s´han fet efectius, tot hi havent passat quasi 70 anys del final de la guerra i més de 30 del final de la dictadura. El Banc d´Espanya es continua fent l´orni davant les reclamacions que porta endavant l´APIGF. Per cada pesseta de la República, s´haurien de rebre l´equivalent a 250 pessetes, ossigui 1,50 Euros. La xuleria del Banc d´Espanya que arriba a declara que "encara no toca" pagar aquest deute, es una burla més d´aquest Estat Espanyol que s´anomena democràcia.