dimarts, 12 de juny de 2007

Les corrupteles de la Falange de Ripollet.


Josep Roig Trinxant, amb el número 1 del carnet de la Falange de Ripollet, va denúnciar les corrupteles que hi havia entre els dirigents de la Falange de Ripollet. Segons les seves denúncies els caps locals s´apropiaven dels diners de totes les múltes que s´imposaven als desafectes, nom amb el que la dictadura feixista qualificava als contraris al règim. També va denúnciar els treballs de càstig que ciutadans/es del poble havien de fer a casa del cap local de la Falange sense cobrar res canvi. Així mateix va posar en coneixement dels organs superiors, que s´obligava a la gent del poblea treballar en la reconstrucció de l´Esglèsia, sota amenaça de multa. Totes aquestes dades han estat extretes del programa de la Televisió de Catalunya, 30 minuts, que portava per títol: Entre el Jou i l´Espasa. A Ripollet ningú s´ha fet ressò d´aquest programa i s´ignora l´exitència d´en Josep Roig Trinxant.